Medytacyjne wakacje - Ulotka

Cel rekolekcji: Odkrywanie Obecności Boga w codzienności i milczeniu. Odpoczynek. Bycie z rodziną. Poznanie ciekawych ludzi.

Kaplica

Wchodząc do kaplicy zdejmujemy buty (nie dotyczy malutkich dzieci). Przychodzimy ubrani wygodnie, niekoniecznie bardzo eleganccy. Unikamy stroju kąpielowego. Kłaniamy się przechodząc przed ołtarzem. Nie przyklękamy, jeśli nie ma tabernakulum. Małe dzieci mogą chodzić swobodnie po kaplicy.

Eucharystia

Eucharystia jest najbardziej "obowiązkowa" z całego dnia. Najczęściej będzie bez śpiewów. Czasami będą dłuższe chwile milczenia w niektórych momentach. Czytania i pomoc przy ołtarzu czasami niektórzy będą proszeni o pomoc, wtedy króciutka próba poprzedniego dnia po modlitwie wieczornej. Warto uczestniczyć w pełni. Ksiądz jest gotów służyć rozmową i Sakramentem Pojednania.

Liturgia Godzin (Jutrznia i Kompleta)

Obie są nieobowiązkowe. Będziemy podzieleni na dwa chóry, które będą czytać na zmianę wersety psalmów. Po psalmach słuchamy czytania i kończymy modlitwą. Czytanie i prośby - ktoś z obecnych. Trzeba przyjść chwilkę wcześniej. Nie ma dyżurów, bo nie ma "obowiązku" bycia.

Modlitwa milczenia

Trzeba wybrać przynajmniej 2 ok. półgodzinne chwile modlitwy dziennie.

Cały czas spędzamy w poszukiwaniu postawy wewnętrznego otwarcia na Boga, bardzo prostego bycia z Nim i dla Niego. Jako pomoc można wybrać słowo, które tą postawę oddaje (np. wezwać Boga po imieniu). Kiedy przyłapujemy się na błądzeniu myślami, używamy w myślach tego słowa, żeby wrócić do tej postawy.

Siedzimy wyprostowani na krzesłach lub na podłodze. Zaczynamy na odgłos 3 uderzeń gongu. Po około 20 minutach, na 2 uderzenia gongu wstajemy i spokojnie robimy 3 kółka wkoło kaplicy, potem znowu siadamy, itd.. Kończymy po pojedynczym uderzeniu gongu na koniec wspólną modlitwą "Ojcze nasz". W wypadku spóźnienia nie wchodzimy, czekając, aż będzie pora spaceru. Jeżeli chcemy wyjść, staramy się poczekać na moment spaceru. Codziennie po Eucharystii (po przerwie) będą krótkie wprowadzenia dotyczące m.in. tego sposobu modlitwy.

Pustynia

Zachęcam do poświęcenia jednego popołudnia lub nawet całego dnia na wyjście samemu do lasu, zaszyciu się gdzieś, tylko z Pismem i byciu z Panem Bogiem, nawet jeżeli wydawałoby się, że to stracony czas. Można pościć o chlebie i herbacie lub kawie.

Dzieci

Dzieci, to dzieci. Przyjmujemy je z wdzięcznością. Dzieci potrzebują uwagi rodziców. Kiedy nie jesteśmy w kaplicy, poświęcamy im tyle czasu ile tylko potrzebują. Kiedy jesteśmy w kaplicy, poświęcamy im .. tyle czasu ile tylko potrzebują. Rodzice odpowiadają za dzieci. Z rodzicami (a nie z dziećmi) rozmawiamy o swoich zastrzeżeniach względem dzieci.

Co zabrać?

  • Pismo Święte.
  • Jeżeli ktoś posiada, to odpowiednie tomy Liturgii Godzin.
  • Wygodne ubranie do siedzenia w kaplicy.
  • Można zabrać coś do siedzenia w kaplicy (koc, poduszkę, stołek karmelitański itp.).
  • W kaplicy będą krzesła i wykładzina dywanowa na posadzce z kafelków.
  • Stroje kąpielowe itp..
  • NIE trzeba zabierać pościeli.
  • Jeżeli ktoś chciałby rano pobiegać - odpowiedni strój i obuwie.

Dojazd

Samochodem. Do Drezdenka, potem na północ (trasą na Dobiegniew, ale biegnącą przez Zagórze Lubiewskie, Podlesiec i Mierzęcin). Niebieska tablica wskazuje drogę do Ośrodka Wczasowego w Zagórzu Lubiewskim (zjazd w prawo). Uwaga: przedtem mogą być inne niebieskie tablice, wskazujące drogę do innych ośrodków. Ok. 500 m leśną drogą i tuż przy jeziorze widać już ośrodek.

Pociągiem. Do Krzyża lub Drezdenka. Stamtąd ktoś z nas może podwieźć samochodem (ok. 20 km z Krzyża i 4 km z Drezdenka).

Dane Ośrodka

Ośrodek Wczasowy w Zagórzu Lubiewskim, 66-530 Drezdenko, tel. (0-95) 762-05-85.