Opis

Ogólna charakterystyka

Charakterystyczna waga przykładana jest do modlitwy milczenia (bez koncentrowania się na jakiejś wybranej jej formie), ale jeszcze ważniejszy jest cel - rozwijanie umiejętności stałego, przyjaznego współdziałania z Bogiem w życiu codziennym.

W chwili obecnej grupa nie jest częścią niczego większego (Ruchu Światło-Życie, ani niczego innego). Prawdopodobnie najpóźniej przed wakacjami podjęlibyśmy decyzję o włączeniu się w coś większego. Jako grupa zdecydowanie identyfikujemy się z Kościołem Rzymskokatolickim, ale spotkania są otwarte również dla osób spoza Kościoła, w tym niewierzących. W spotkaniach mogą brać udział rodziny.

Formy i wymagania:

  1. Codzienna indywidualna modlitwa milczenia.
  2. Spotkania raz na dwa tygodnie.
  3. Planowane 1-2 dniowe wyjazdy wspólne i/lub indywidualne raz na kilka miesięcy.

Bibliografia

  • Catherine de Hueck Doherty, "Pustynia"(!!!).
  • M. Basil Pennington, "Zaproszenie do modlitwy głębi."
  • M. Basil Pennington, "Modlitwa prowadząca do środka"
  • Thomas Keating, "Otwarty umysł, otwarte serce."
  • Wilfrid Stinissen, "Droga modlitwy wewnętrznej."