Warszawa 2011

W Warszawie odbyła się sesja poświęcona modlitwie głębi!
Nagrania z sesji są dostępne na stronie http://www.przyjacielemm.pl

Sesja miała miejsce w dniach 23-26 czerwca 2011r. w domu rekolekcyjnym Dobre Miejsce w Warszawie.
Na sesji zgromadziło się ok. 240 uczestników z całej Polski. Część z nich chce się spotykać w grupach w ciągu roku.

Sesja została zorganizowana przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej, pierwszą mszę celebrował JE kardynał Kazimierz Nycz, a głównym prelegentem w czasie sesji był ks. Carl Arico. Ks. Carl Arico jest współzałożycielem i jednym z odpowiedzialnych Contemplative Outreach - dużego międzynarodowego ruchu propagującego głównie modlitwę głębi, a ogólnie pogłębione życie kontemplacyjnym wymiarem Ewangelii.
Przyjaciele Miłości Miłosiernej (http://przyjacielemm.pl) to duchowa rodzina, skupiająca ludzi z różnych środowisk i wspólnot z całej Polski, której inicjatorami są ks. Wacław Grądalski oraz Monika i Marcin Gajda (http://gajdy.pl). Spotkania grup (również tej powstającej we Wrocławiu) odbywałyby się pod patronatem Przyjaciół Miłości Miłosiernej, ale będą otwarte - osoby uczestniczące w spotkaniach nie muszą być członkami PMM.
Osoby zainteresowane spotkaniami mogą się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://milczenie.pl/contact