Dzień skupienia: "Pociągnij mnie dalej..." - luty 2012

Uwaga - są do pobrania nagrania z tego dnia skupienia!

Dzień skupienia odbył się 26 lutego 2012 we Wrocławiu.

Poniżej treść ogłoszenia:

Miejsce spotkania: Wrocław, sala przy parafii św. Augustyna, ul. Sudecka 90

Dzień skupienia wprowadzający w modlitwę kontemplacyjną, który poprowadzi Marcin Gajda (http://gajdy.pl, http://przyjacielemm.pl).

Chcemy to spotkanie przeprowadzić w ciszy i skupieniu, kładąc szczególny nacisk na zrozumienie wartości modlitwy kontemplacyjnej w życiu każdego chrześcijanina. Będziemy rozważać Słowo Boże, słuchać katechez oraz modlić się kontemplacyjnie, sercem sesji jest oczywiście Eucharystia.

Składka: prosimy przygotować dobrowolną ofiarę na przygotowanie czuwania (zostanie zebrana w trakcie spotkania)

Zapisy: Bartek Jurkiewicz, jurkiewiczowie@wp.pl
tel. 692 184 411

Plan spotkania

9:30 - 10:30 Eucharystia w parafii
11:00 - 11:20 Zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w charakter dnia
11:30 - 13.00 Źródło ze Świątyni
13.00 - 14.00 Posiłek (zabieramy własny prowiant, będzie podana kawa, herbata i ciacho)
14.00 - 15.20 Jeśli to jesteś Ty?
15.40 - 17.00 Studnia jest głęboka
17.15 - 18.00 Sesja pytań i odpowiedzi